• banner

BIZI

KOMPANI .A

Kompaniýanyň tertibi

Guangdongyň demirgazygyndaky ajaýyp şäher Shaoguan-da ýerleşýär, Guangdong Pengwei Fine Chemical.Öň Gu GDPW Co., öň 2008-nji ýylda Guanç Guangzhouou Pengwei sungat we senetçilik fabrigi ady bilen tanalýardy 2017 ösüş, önümçilik, marketing we hyzmat bilen baglanyşykly 2017-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana.2020-nji ýylyň oktýabr aýynda täze zawodymyz Guangdong welaýatynyň Şaoguan şäheriniň Wengýuan etrabynyň Huacai täze material önümçilik zolaklaryna üstünlikli girdi.
Dürli aerozollary netijeli üpjün edip biljek 7 önümçilik awtomatiki liniýamyz bar, olaryň arasynda 2 setir gözellik aerozollary, beýlekileri adaty önümçilik liniýalarydyr.Mundan başga-da, senagatyň aerozol önümlerini, baýramçylyk we çäreleri, şahsy ideg, öý hojalygy we awtoulag aladasy bilen meşgullanýarys, bu aerozollaryň köp görnüşini öndürmäge güýjümiziň bardygyny aňladýar.Has möhümi, kompaniýamyzyň gözleg standartlaryna laýyk gelýän tozansyz iş dükany bar.Häzirki wagtda bizde XETOURFUL, JIALE, PENGWEI, MEILIFANG, QIAOLVDAO we ş.m. 6 söwda belligi we 6 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy bar.
Has ýokary halkara bazar paýyny öz içine alýan, Hytaýyň baýramçylyk aerozollarynyň öňdebaryjy kärhanasy.Önümlerimiz diňe bir Hytaýyň esasy prefektura şäherlerini däl, eýsem daşary ýurtlaryň 50-den gowrak ýurduny hem öz içine alýan içerki we daşary ýurt bazarynda gowy satylýar.Biziň maksadymyz önümler segmentiniň täze öňdebaryjy kärhanasyna öwrülmek we üç ýylyň dowamynda aerozol sebitinde täsirli önümçilik platformasyny döretmek.

Tehnologiki täzeliklere eýeriň

Tehniki innowasiýalara esaslanmak biziň merkezi ösüş strategiýamyzdyr.Highokary bilimli ýaş zehinli we gözleg we gözleg işinde güýçli ukyby bolan ajaýyp topar gurduk.Mundan başga-da, Günorta Hytaý Tehnologiýa Uniwersiteti, Guangdong Tehnologiýa Uniwersiteti, Şaoguan Uniwersiteti, Hunan Ynsanperwerlik Uniwersiteti, Ylym we Tehnologiýa ýaly köp sanly meşhur uniwersitetler bilen ylym we tehnologiýa taslamalarynda giň hyzmatdaşlygymyz bar.
Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Mundan başga-da, kosmetika, howply himiki önümleri öndürmek üçin ygtyýarnama , ISO , EN71 we hapalaýjy zyňyndy rugsady aldyk.2008-nji ýylda bize "şertnama we gymmaty karz berýän kompaniýa" ady berildi.
Guangdong Pengwei nepis himiýa.Co. Ltd, içerde we daşary ýurtdaky dürli gatlaklardan bolan adamlar, işewürlik, tehniki we ykdysady hyzmatdaşlyk barada gepleşikler geçirmek we ýeňiş gazanmak üçin çözgüt tapmak üçin uly höwes bilen garaşýar.

I HIGH GOWY SYITYASAT, HYZMATÇY BIRINJI