• banner

Top oýny we partiýa enjamlary üçin howa şahy

Gysga düşündiriş:

howa şahytop oýny we partiýa enjamlary üçin

Howa şahlarytop oýny we partiýa enjamlary üçin ylham beriji we ýürekgysgynç şatlyk üçin ajaýyp ses çykarýan käbir işjeňlik dabaralary üçin ses çykaryjydyr.

Görnüşi: Waka we partiýa enjamlary

Çap etmek: Offset çap etmek

Çap etmegiň usuly: 1 reňk

Ro Christmasdestwo önüminiň görnüşi: Täze ýyl bezegi

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: Pengwei


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Giriş

Top oýny we partiýa esbaplary üçin howa şahlary, ylham beriji we ýürekgysgynç şatlyk üçin ajaýyp ses çykarýan käbir çäreleri bellemek üçin ses çykaryjydyr.
Kimdir biri yzyňyzda hile oýnasa, gaty ses üçin seresap bolmaly.Akyl taýýarlygy bilen, her kim partiýa howa şahyny ýa-da futbol howa şahyny gulagyňyzyň ýanynda goýmaly däldir.

ModelNumber AH002
Bölüm gaplamak Plastiki +Galan çüýşe
Wagt Top oýny, festiwal oturylyşyklary
Propellant Gaz
Reňk Gyzyl
Potensial 250ml
Bolup bilerÖlçegi D: 52mm, H:128mm
PackingSize 51 * 38 * 18cm / ctn
MOQ 10000 sany
Şahadatnama MSDS ISO9001
Töleg Goýumyň 30% -i
OEM Kabul edildi
Gaplamak maglumatlary 24sets / ctn
Eltip bermegiň wagty 25-30 gün

Önüm aýratynlyklary

1. Professional howa şahy ýasamak, oturylyşyklar / sport oýunlary üçin ajaýyp
2. Sesi öndüriji, begenmek üçin super ses
3. El tutup, götermek aňsat
4. Gyzyl we özüne çekiji, gözüňizi özüne çekip biler

Arza

Sport çäreleri üçin ajaýyp: futbol oýunlary, basketbol oýunlary, woleýbol oýunlary we ş.m.
Oturylyşyk çäreleri üçin amatly: Ro Christmasdestwo, doglan gün, Hallowin, Täze ýyl ...
Duýduryş üçin elýeterli: ýöremek we işlemek buýrugy

Üstünlikleri

1.Kustomizasiýa hyzmaty, aýratyn talaplaryňyza esaslanýar.
2. Içindäki köp gaz uly ses berer
3. Öz logotipiňize yz goýup bolýar.
4. Şekiller iberilmezden ozal gowy ýagdaýda.
5. Plastik şah we aç-açan sumkadaky gap, götermek aňsat.

Duýduryş

1.Bu howa şahy ýerleşdirilende gaty güýçli ses çykarýar.
2. Ulanylanda elmydama beýleki adamlardan we haýwanlardan uzakda duruň.
3.Haýsydyr bir adama ýa-da haýwanlaryň gulagyna göni urmaň, munuň üçin hemişelik gulak ýa-da eşidiş zeperleri bolup biler.
4. heartürek näsazlygy bolan adamlaryň töwereginde ulanmakdan gaça duruň.
5.Bu oýunjak däl, ulularyň gözegçiligi zerur.
6. Çagalaryň elinden çykmaň.

Önüm sergisi

微 信 图片 _20220608164930
üýtgediň
微 信 图片 _20220608164918
微 信 图片 _20220608164941
微 信 图片 _20220608164946
top oýny we partiýa enjamlary üçin howa şahy 2
top oýny we partiýa enjamlary üçin howa şahy 3
top oýny we partiýa enjamlary üçin howa şahy 4
top oýny we partiýa enjamlary üçin howa şahy 1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň